Povodom uskrsnih blagdana gradski vijećnici NL Željka Keruma odlučili su donirati 920.000,00 kuna
umirovljenicima s mirovinama do 2.000,00 kuna i korisnicima pomoći za uzdržavanje od strane Centra za
socijalnu skrb na način da će svaki pojedinac dobiti u svom gradskom kotaru i mjesnom odboru bon za
preuzimanje robe u naravi u vrijednosti od 100,00 kuna.
Bonovi se mogu preuzimati od utorka, 26. ožujka u vremenu od 9 do 13 sati u gradskim kotarevima i mjesnim
odborima grada Splita.
Svim gradskim vijećnicima NL Željka Keruma ovo nije prvi put da pomažu potrebitima. Naime, u svom
četverogodišnjem mandatu izišli su ususret mnogima. Nadajući se da će ovim činom barem donekle pomoći
građanima koji su u teškoj financijskoj situaciji svima od srca žele lijepe i ugodne usrksne blagdane.
VAŽNA OBAVIJEST:
KORISNICI potvrda o preuzimanju robe u naravi DUŽNI SU PREDOČITI:
Umirovljenici s mirovinom do 2.000,00 kuna , s prebivalištem u navedenom gradskom kotaru/ mjesnom
odboru moraju dati na uvid:
1. Osobnu iskaznicu
2. Odrezak od posljednje mirovine
Korisnici koji primaju pomoć za uzdržavanje, s prebivalištem u navedenom gradskom kotaru/ mjesnom odboru
moraju dati na uvid:
1. Osobnu iskaznicu
2. Rješenje centra za socijalnu skrb za pomoć za uzdržavanje
Podjela istih će se izvršavati u prostorijama gradskih kotareva i mjesnih odbora grada Splita u terminima od 9.00
do 13.00 sati u:
utorak, 26. ožujka 2013. godine
srijedu, 27. ožujka 2013. godine
četvrtak, 28. ožujka 2013. godine

Povodom uskrsnih blagdana gradski vijećnici NL Željka Keruma odlučili su donirati 920.000,00 kuna umirovljenicima s mirovinama do 2.000,00 kuna i korisnicima pomoći za uzdržavanje od strane Centra za socijalnu skrb na način da će svaki pojedinac dobiti u svom gradskom kotaru i mjesnom odboru bon za preuzimanje robe u naravi u vrijednosti od 100,00 kuna. Bonovi se mogu preuzimati od utorka, 26. ožujka u vremenu od 9 do 13 sati u gradskim kotarevima i mjesnim odborima grada Splita.

Svim gradskim vijećnicima NL Željka Keruma ovo nije prvi put da pomažu potrebitima. Naime, u svom četverogodišnjem mandatu izišli su ususret mnogima. Nadajući se da će ovim činom barem donekle pomoći građanima koji su u teškoj financijskoj situaciji svima od srca žele lijepe i ugodne uskrsne blagdane.

VAŽNA OBAVIJEST:

KORISNICI potvrda o preuzimanju robe u naravi DUŽNI SU PREDOČITI:
Umirovljenici s mirovinom do 2.000,00 kuna , s prebivalištem u navedenom gradskom kotaru/mjesnom

odboru moraju dati na uvid:

1. Osobnu iskaznicu

2. Odrezak od posljednje mirovine
Korisnici koji primaju pomoć za uzdržavanje, s prebivalištem u navedenom gradskom kotaru/mjesnom odboru

moraju dati na uvid:

1. Osobnu iskaznicu

2. Rješenje centra za socijalnu skrb za pomoć za uzdržavanje

Podjela istih će se izvršavati u prostorijama gradskih kotareva i mjesnih odbora grada Splita u terminima od 9.00 do 13.00 sati u:

utorak, 26. ožujka 2013. godine

srijedu, 27. ožujka 2013. godine

četvrtak, 28. ožujka 2013. godine

© Željko Kerum 2009