Poznati hrvatski glumac Filip Radoš, kojeg posljednje dvije godine možete gledati u popularnoj humorističkoj emisiji “Stipe u gostima”, postao je županijski vijećnik Splitsko- dalmatinske županije. Kandidiravši se na Nezavisnoj županijskoj listi Željka Keruma, postao je jedan od 15 vijećnika s “Kerumove liste”, koji će odlučivati o razvoju županije.
“Htio sam biti uz čovika koji ima dobru viziju razvoja naše županije. Moji kolege s liste Željka Keruma i ja imamo jedan cilj, razvoj županije bez ideoloških podjela i prepirki. Nadam se da ćemo u tom smjeru djelovati i s ostalim županijskim vijećnicima.”, istaknuo je Filip Radoš.

Željko Kerum i Filip Radoš

Nositelj liste: Željko Kerum

1. Željko Kerum, poduzetnik
2. Petroslav Sapunar, prof.
3. Anđelka Visković, prof.
4. Jure Šundov, visoki časnik HV-a u miru
5. Stjepan Kolovrat, dipl.oec.
6. Tomislav Gruica, oec.
7. mr.sc. Željko Šundov, dr.med.
8. Ivan Serdarević, manager
9. Tomislav Režić, manager
10. Zvonimir Matković, manager
11. dr.sc. Ante Obad, dr.med.
12. Filip Radoš, glumac
13. Sanja Baraba, studentica ekonomije
14. Dijana Livaja, prof.
15. Siniša Rudelj, mr.sc.
16. Vice Visković, dipl.ing.el.
17. Silvia Siminiati, mr.lu.
18. Igor Borozan, dipl.iur.
19. Andrija Dumanić, dipl.oec.
20. Marin Milišić, ing.stroj.
21. Mario Dadić, dipl.oec.
22. Irena Šešić, dipl.oec.
23. Dino Puljić, dipl.iur.
24. Jadre Barada, manager
25. Marica Šanić, dipl.oec.
26. Ivica Vidović, dipl.iur.
27. Goran Vukičević, dipl.ing.el.
28. Daliborka Bečić, dipl.oec.
29. Darija Curać, dipl.ing.pomorskog prometa
30. Slavomir Babaja, VSS – KTF
31. Silvija Baković, dipl.iur.
32. Zoran Juretić, dipl.ing.el.
33. Marijana Šuljug, dipl.oec.
34. Alenka Šundov, prof.eng. i fran.jezika
35. Kažimir Stazić, ing.stroj.
36. Mario Meštrović, dipl.oec.
37. Ingrid Pečarević, dipl.ing.agr.
38. Edita Amulić, sportašica
39. Ivana Viđak Bjedov, dipl.polit.
40. Ivo Smrke, dipl.iur.
41. Marko Tomasović, apsolvent KF, sportaš
42. Marko Pecotić, ing.pomorstva
43. Saša Kvarantan, ing.pomorskog prometa
44. Danijela Coppola, dipl.oec.
45. Miranda Ivanišević Dvornik, PR managar
46. Sanja Burić, dipl.oec.
47. Željko Maleš, dipl.ing.el.
48. Jure Mornar, dipl.ing.el.
49. Dane Galić, student ekonomije
50. Pero Čenić, oec.
51. Dražen Delić, dipl.ing.stroj.

© Željko Kerum 2009