Izjava Sanje Barabe

Izjava Stjepana Kolovrata

Izjava Ante Obada

Izjava Vice Viskovića

Izjava Tomislava Režića

Izjava Petroslava Sapunara

Izjava Tomislava Gruice

Izjava Ivana Serdarevića

Izjava Zvonimira Matkovića

Izjava Filipa Radoša

© Željko Kerum 2009