S aspekta zastupljenosti žena, nevladine udruge i CESI pohvalile su Nezavisnu listu Željka Keruma za Gradsko vijeće Splita, navodeći kako je Kerum ispoštovao zakonsku kvotu – 40 posto žena na listi.

kerumova-lista

090509-hvar-43

090509-hvar-46

090509-hvar-67

090509-hvar-68

090509-hvar-72

090509-hvar-77

090509-supetar-16

090509-supetar-42

Ako već ne možemo glasati za Vas kao gradonačelnika podržat ćemo onda Kerumovu županijsku listu
Split, 09.05.2009. – Nezavisna županijska lista, za županijsku skupštinu Splitsko -dalmatinske županije, na čelu sa Željkom Kerumom obišla je danas Hvar i Brač, izloživši otočanima dio svog programa.

Toplo dočekavši goste, uz brojne riječi podrške, Bračani i Hvarani su svojim izjavama potvrdili kako iako udaljeni od Splita pomno prate kandidaturu Željka Keruma za gradonačelnika. Mnogi su istaknuli kako im je žao što svojim glasom ne mogu podržati kandidaturu Željka Keruma, ali da će mu svoju podršku izraziti kroz glasove za nezavisnu županijsku listu koju nosi Željko Kerum.
Obrativši se građanima Supetra i Hvara predstavnici županijske liste, predvođeni Željkom Kerumom i Petroslavom Sapunarom, istaknuli su kako će se zalagati za aktivniju ulogu županije u zadržavanju stanovništva otoka i Zagore podizanjem kvalitete života, te sveukupnim mjerama učiniti sve kako bi mladi ostali živjeti i raditi na otocima.

Točke programa koje su izložili članovi Županijske liste:
1.Izraditi program koji će zaustaviti proces iseljavanja stanovništva s područja naše županije, a osobito s područja otoka i dalmatinske Zagore.
2.Sve mjere investicijskih ulaganja i populacijsku politiku prilagoditi područjima s kojih ljudi odlaze.
3.Tražiti izravnu pomoć iz državnog budžeta za te krajeve, proglasiti ta područja kao područja koja se trajno potpomažu sa županijske i državne razine.
4.Uvesti politiku potpunog poreznog oslobađanja u prvih 10 godina za investitore koji ulažu na područja otoka i dalmatinske Zagore.
5.Reorganizirati Županijsku razvojnu agenciju kako bi se poduzetnicima i onima koji to tek žele postati trajno pružala pomoć pri izradi programa za povlačenje sredstava iz EU predpristupnih fondova i programa povlačenja sredstava iz domaćih izvora (državnih sredstava, HBOR-a, banke i sl).
6.Reorganizirati čitav županijski ustroj tako da gotovo 90 % aktivnosti bude usmjereno poticanju gospodarstva, osobito turizma tradicijskog tipa i autohtone poljoprivrede.
7.Osigurati stipendije za najbolje učenike i omogućiti im da nakon školovanja rade na otocima i Zagori, dodatno stimulirati drugo i treće dijete kroz povećane porodiljne novčane naknade.
8.Nizom mjera očuvati otočki arhipelag izvorno čistim (izradom projekata kanalizacijskih sustava, proglašavanjem zelenih zona i parkova prirode, pažljivim prostornim planiranjem). Na tradicionalnoj dalmatinskoj izgradnji kuća uvesti standarde u građevinarstvo.
9.Stimulirati razvoj obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce…) i poticati recikliranje otpada.

Kolika se važnost pridaje otocima Splitsko-dalmatinske županije, dovoljno govori činjenica da su kandidati na nezavisnoj županijskoj listi porijeklom s otoka. Primjerice, s otoka Hvara dolaze Anđelka Visković i Vice Visković, s otoka Brača dolaze Petroslav Sapunar, Goran Vukičević, Ivica Vidović i Ivo Smrke, s otoka Visa su Ingrid Pečarević i Silvia Siminiati, te s otoka Šolte Mario Meštrović.

Prema Braču i Hvaru

Dolazak na Supetar

Supetar u pjesmi

Suveniri na hvarskoj rivi

Izborni program Željka Keruma

Drage sugrađanke i sugrađani,

VRIME JE za promišljanje naše budućnosti i budućnosti našeg grada. Moramo odlučiti što nam je bitno, rezultati ili obećanja. Siguran sam da svi znamo odgovor. Očekivanja trebamo uskladiti s mogućnostima, a istovremeno pokazati kreativnost i hrabrost za nova rješenja. Takav sam bio, jesam u svom poslu, a bit ću i na mjestu gradonačelnika.

Rezultati rada društava u KERUM grupaciji, u ovih gotovo 20 godina, potvrđuju što čovjek može napraviti vlastitim promišljanjem, odvažnošću u donošenju odluka, stručnim radnim timom i predanim radom. Biti gradonačelnik drugog po veličini grada u RH istovremeno je i čast i odgovornost. Čast mi je poštovane sugrađanke i sugrađani što ste mi prepoznavši rezultate moga rada pružili priliku za kandidaturu. Odgovorno ću sa svim svojim sposobnostima prionuti rješavanju zadataka u nadležnosti gradonačelnika. Nisam čovjek od velikih riječi stoga kratko i jasno obećavam da će sva moja poslovna iskustva te poslovne veze, kako iz RH tako i iz inozemstva biti stavljene na raspolaganje gradu Splitu. Promatrajući grad kao veliku tvrtku koja ima prihod i rashod, nužno je rashod limitirati prihodom, a da se istovremeno osigura stabilnost i razvoj. Je li Split do sada iskoristio svoj maksimum? Nije, jer su zanemarivanje, nesposobnost i politička trgovina gradskih vlasti doveli do toga da je Split posljednjih desetljeća postao tranzicijski grad, koji se izbjegava, grad iz kojeg odlaze čak ljudi koji su u njemu rođeni i koji su u njemu živjeli, grad koji je oronuo. Praksa upravljanja gradom koja je ga dovela do stagnacije mora biti zamijenjena; suvremenim i dohodovnim pristupom, odnosno praksom koja će grad Split odvesti u razvoj i prosperitet. Vrime je promišljanja o napretku, o budućnosti koja mora odisati optimizmom. Vrime je da se biti građanin Splita ističe s ponosom.

Zbog svega gore navedenoga, vrime je da gradu u kojem sam se rodio, odgojio i školovao, u kojem sam postigao svoj poslovni uspjeh, u kojem živim sa svojom obitelji i kojeg neizmjerno volim, predstavim program za gradonačelnika. Program kojeg Vam predstavljam nije program ispraznih obećanja u cilju predizborne promidžbe, nego program nastao na potrebama i stvarnim mogućnostima grada Splita.

Temeljne pretpostavke za realizaciju programa su:
– program mora biti realan.
– planovi razvoja grada i programske točke moraju se temeljiti na konkretnim financijskim mogućnostima.
– gradonačelnik je dužan provesti sve odluke koje je naslijedio od prethodnika, a koje su donesene u općem interesu grada i građana.
– gradonačelnik u Gradskom vijeću mora osigurati potporu za usvajanje programa te omogućiti da se odluke provode brzo, stručno i učinkovito.

Potrebno je napomenuti da su proračunska sredstva u narednom četverogodišnjem mandatu bitno opterećena projektima koji su usvojeni u prethodnim mandatima gradske vlasti, te da ograničavaju manevarski prostor budućem gradonačelniku. Vremena su teška, a te činjenice su najsvjesniji gospodarstvenici, koji svaki mjesec isplaćuju plaće svojim radnicima i obveze prema državi. Također je potrebno istaknuti da se proračun puni jedino ako se grad izgrađuje i razvija, odnosno ako se u gradu odvija intenzivna gospodarska djelatnost. Jamčim da mogu i hoću svojim dosadašnjim gospodarskim iskustvom osigurati upravo to našem gradu. Posebno ističem da se grad s bogatim proračunom može adekvatno brinuti o svim potrebama svojih stanovnika, pa su mi stabilnost punjenja gradskog proračuna u ovim teškim vremenima i njegovo racionalno trošenje prioriteti. Sačuvati postojeća radna mjesta i otvaranje novih, imperativ je koji nema alternativu.

VIZIJA

Nakon dugogodišnje stagnacije pokrenuti Split u novi razvojni ciklus koristeći sve raspoložive resurse koje grad ima. Preduvjet je vrhunski organizirana i učinkovita gradska vlast sa gradskom administracijom. Split sa svojim ljudskim potencijalom i komparativnim prednostima definitivno ima predispozicije da u relativno kratkom vremenu postane centar Mediterana.

Realno planiranje budućeg dugoročnog razvoja podrazumijeva utvrđivanje trenutnog stanja stvari ili bolje rečeno provođenje sveobuhvatne “inventure”, nakon koje ćemo postati svjesni slijedećih činjenica:
– ne postoji dugoročna strategija razvoja grada Splita.
– ne postoji konsenzus bitnih gospodarskih subjekata grada Splita usuglašen s gradskim vlastima oko smjera kretanja u smislu dugoročnog razvoja grada Splita.
– ne postoji znanstveno utemeljena studija koja definira prometnu i gospodarsku poziciju grada Splita u odnosu na mediteransko, europsko i šire okruženje u geostrateškom smislu.
– ne postoji plan za pozicioniranje Splita u regionalnog lidera.
– nedovoljno i neadekvatno iskorišteno kulturno-povijesno naslijeđe.
– prisutno trajno iseljavanje visokoškolovanog kadra.
– odsustvo povjerenja građana u lokalne vlasti i institucije.
– prisustvo malodušnosti i beznađa u bolje sutra.
– nepostojanje identiteta grada, a samim tim i željenog imidža.

Uvažavajući gore navedene činjenice nameće se potreba da se što prije pristupi izradi svih gore navedenih dokumenata i planova, kako bi vizija bila što jasnija i što realnija.

STRATEGIJA

– Sačuvati postojeća radna mjesta, a kroz potporu investitorima osigurati nova.
– Unaprijediti prometnu infrastrukturu grada s naglaskom na parkirališta.
– Gradsku administraciju učiniti učinkovitom, brzom i protočnom.

PRIORITETI

– Izgraditi parkirališta i gradske prometnice koje su predmet javnog prijepora već više desetaka godina te na taj način gradu osigurati nužnu elementarnu prometnu cirkulaciju.
– Pokrenuti POS na konkretnim lokacijama i osigurati mogućnost kupnje stambenog kvadrata po cijeni od približno 1000 eura.
– Osnovati gradsku banku čiji osnivači će biti grad i gospodarstvenici iz grada, kako bi se omogućila financijska neovisnost i potpora projektima od općeg interesa za grad i gradsko gospodarstvo.
– Sva trgovačka društva u kojima grad Split ima većinsko vlasništvo organizirati i ustrojiti na način da posluju s većim prihodima, transparentno i javno, a s ciljem da usluge građanima budu jeftinije.
– Stvaranje preduvjeta za ostvarenje kapitalnih i ostalih investicija od strane gradske uprave; strateških, administrativnih, financijskih.
– Urediti sve prometne prilaze gradu, kako s kopnene tako i s morske strane.
– Definirati glavnu gradsku luku, s naglaskom na Rivu te istočnu i zapadnu obalu.
– Vratiti život u staru gradsku jezgru.
– Produžiti glavnu turističku sezonu.

PROGRAMSKE TOČKE

– Urbanističko planiranje s komunalnom infrastrukturom i u tom smislu uređenje grada na cijelom području s naglaskom na legalizaciju stambenih naselja: Sirobuja, Stobreč, Šine, Mejaši, Kamen, Kila, Dračevac, Dragovode i Neslanovac.

– Definirati i usvojiti poveznicu grada Splita na auto cestu preko čvora Vučevica.

– Prosudba potencijala velikih privrednih, proizvodnih, turističkih i ostalih subjekata, poput Brodosplita, te uspostavljanje tržišno usmjerenog koncepta razvoja s obavezom opstanka, dok se ne nađe alternativno rješenje.

– Razvijati turizam kao temeljnu gospodarsku djelatnost s ciljem popunjavanja kapaciteta tijekom cijele godine. U tom smislu u funkciju turizma uključiti plato Žnjan, istočnu i zapadnu obalu gradske luke, te Loru. Uz već postojeći klasični i wellnes razvijati kongresni, zdravstveni, športski i nautički turizam. U smislu jačanja turističke ponude ostvariti potpunu suradnju sa svim turističkim čimbenicima iz Splitsko – dalmatinske županije i šireg okruženja uključivši Šibensko – kninsku županiju, Dubrovačko – neretvansku županiju te odredišta u susjednoj BiH (Kupres, Međugorje itd.).

– Izgradnja koncertne dvorane.

– Briga o umirovljenicima kroz zagovaranje njihovih prava i pomoć na lokalnoj razini. Nužno je dimenzionirati i izgraditi umirovljeničke domove, te centar za skrb osoba treće dobi.

– Nastaviti izgradnju kapaciteta i razvijati Split kao regionalni sveučilišni centar uz veće zauzimanje za studentski standard s naglaskom na smještaj i prehranu.

– Potpora znanosti.

– Briga o braniteljima.

– Briga o civilnim i vojnim invalidima.

– Jačati ulogu obitelji u društvu te još brižnije postupati s napuštenom djecom i mladeži koja se odgaja u socijalnim institucijama.

– Poticati daljnji razvoj socijalne skrbi za sve kojima je potrebna.

– Dignuti na višu razinu primarnu zdravstvenu zaštitu u suradnji s nositeljima i korisnicima.

– Pristupiti izgradnji vrtića, škola i dvorana sukladno s već uočenim potrebama, uz održavanje postojećih.

– Promicati i podupirati jačanje svijesti o vrijednostima tjelesne kulture i športa.

– Kultura i njen razvoj moraju postati dio strateškog plana razvoja grada.

– Oživljavanje stare gradske jezgre kroz kulturnu, turističku i zabavnu ponudu.

– Kontinuirana briga o svim povijesnim zdanjima.

– Zaštita potrošača.

– Održivi razvoj i poticanje energetske efikasnosti.

– Dovesti do kraja pitanje gradskog deponija.

– Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša (zelene površine, park šuma Marjan i more).

– Zoološki vrt na Marjanu.

– Protupožarna i civilna zaštita.

– Podrška vjerskim zajednicama.

– Jačanje suradnje i odnosa između lokalne vlasti i medija.

– Veća otvorenost te dvosmjerna komunikacija između građana i lokalne vlasti, posebice kotareva grada.

– Potpora mirotvorcima i humanitarcima.

Uz gore navedene programske točke potrebno je odraditi i projekte koji su usvojeni u starom sazivu gradske vlasti, a koji su dobili javnu potporu – istočna i zapadna obala, infrastruktura cesta – put Žnjana, Bračka, Zajčeva, križanje kod Općine, Primoštenska, Tučepska, Kavanjinova, Manđerova, Igranska, istočni dio Splita, parkirališta, izmještanje kolodvora u Kopilicu, poduzetnička zona Dračevac, Karepovac, POS Kila, Sveučilišni kampus, KBC Split.

Željko Kerum - izborni program

Poštovani građanke i građani Splita,

VRIME JE, izađite na izbore 17.05.2009.g., zbog našeg SPLITA, naše djece, jer zaslužujemo SPLIT kao grad sretnog i ugodnog življenja, SPLIT u kojem će se uvažavati sposobnost, stručnost, kreativnost i učinkovitost, a ne pripadnost interesnim skupinama, SPLIT u kojem će napredak i perspektiva biti imperativ.

Izađite na izbore, podržite moju kandidaturu jer sam pokazao da znam, mogu i želim od SPLITA napraviti grad po mjeri Splićanki i Splićana, bez obzira na dob, spol ili materijalni status. Svi imamo pravo i možemo biti dio toga grada, grada kakvog vam nudim.

Vaš Željko Kerum

Povodom blagdana Sv. Duje danas je na Rivi održan polumaraton, utrka građana, i Splitska milja (natjecanje za djecu do 7 godina) u organizaciji MK Marjan.
Na utrci građana koja je bila na relaciji Riva -Banovina – Riva sudjelovala je i “Kerumova lista”, koja je time dala svoj doprinos splitskom sportu, ali i zdravom načinu života.

Kerumova lista

Lista za Gradsko vijeće

Početak maratona na Rivi

Maraton Riva-Banovina-Riva

Željko Kerum, kandidat za splitskog gradonačelnika je 29. travnja gostovao u emisiji “Otvoreno” na HRT-u. Na sljedećem linku pogledajte najbitnije isječke iz emisije. 

Željko Kerum u Otvorenom

Izvor:  hrt.hr

U otvorenom polemičkom razgovoru, najozbiljniji kandidati za splitskoga gradonačelnika otkrili su svoje izborne adute.

Željko Kerum s Kuretom i Ostojićem

SD: Za početak, vjerujete li predizbornim anketama i njihovim rezultatima? Kako procjenjujete svoje šanse na izborima?

Ostojić: Jedini rejting koji priznajem je onaj na dan izbora…

Kuret: Vjerujem u Boga, a ankete ne bih komentirao. Ne zamaram se s time, imam važnijeg posla…

Kerum: Ja vjerujem u Boga i u narod… A i u ankete, zašto ne, radili su ih stručnjaci.

SD: U kuloarima se već mjesecima govori o navodnom dogovoru Keruma i HDZ-a, kažu da je suradnja nakon izbora već gotova stvar?

Kuret: Uopće me ne zanima ta priča o Jerku (Rošinu, op.a.), Ivi (Sanaderu, op.a.) i Kerumu, što su oni međusobno dogovorili… Apsolutno me ne zanima, baš me briga, htio sam sad kazati i jednu grubu rič. Mogu oni dogovarati šta god hoće! Ja imam koaliciju s građanima ovoga grada i jedino me oni zanimaju, a ne ni Jerko, ni Kerum, ni što su oni razgovarali gore s Ivom. Ja sam odlučio da želim nastaviti ovo što radim.

Kerum: Ja Ivu viđam isto ko i Berlusconija, toliko smo daleko jedan od drugoga… Dakle, kad smo ja i Milanović popili dva pića, odmah je krenula priča da postoji šema između mene i SDP-a. A i prije toga, već par godina, kostantno se – pa čak i u Saboru – spominjalo da sam u talu sa SDP-om. Sad me spominju s HDZ-om…

Kuret: Pa, meni kažu da se s Rankom često nalaziš… (smijeh)

Kerum: Ma, Ivane, tko je dijelio ruže s Rankom na Rivi, ja ili ti? Ja nisam ni sa kim u šemi, samo s narodom, a prijatelja imam i tamo i ovamo. To je normalno, svi živimo u ovom gradu.

Željko Kerum, Ivan Kuret, Ranko Ostojić

SD: Kerum je nedavno izjavio da Split ne može voditi ni policajac ni šegrt?

Kerum: Rekao sam zato što je Ranko angažirao jedenog lošeg čovjeka, konkretno Kuljiša, da ružno piše i pljuje po meni, a time je sebi napravio najveću štetu. Čak i u SDP-u ima puno ljudi koji su mi rekli da se ne slažu s tim.

SD: (Kerumu i Kuretu): Vidi se neka ljubav između vas dvojice, prilično ste pomirljivi?

Kerum: Ma ja sam pomirljiv sa svakim, svako jutro se budim i razmišljam što sam jučer kome rekao. Bude mi krivo.

Željko Kerum gradonačelnik Splita

Cijeli članak pročitajte na sljedećim linkovima:

Kandidati oči u oči (1)

Kandidati oči u oči (2)

Izvor: slobodnadalmacija.hr

25.travnja u 14.00 sati Gradskom izbornom povjerenstvu predana je kandidatura nezavisnog kandidata Željka Keruma za gradonačelnika Splita, te “Nezavisna gradska lista Željka Keruma” za Gradsko vijeće grada Splita. Od strane Gradskog izbornog povjerenstva potvrđeno je da su sve liste i dokumenti zakonski pravovaljani , te je time Željko Kerum postao službeni kandidat za gradonačelnika Splita, a članovi njegove liste službeni kandidati za Gradsko vijeće.

 

Gradonačelnik, zamjenici i Gradsko vijeće

Nevenka Bečić
– Rođena 1958. godine, u Raduniću općina Split
– Po zanimanju ekonomski tehničar
– Zaposlena u poduzeću “Kerum d.o.o.” gdje obavlja funkcije direktora, člana uprave tj. zakonskog zastupnika trgovačkog društva “Kerum d.o.o.” Split
– Udana, majka troje djece i baka dvoje unuka
– Građanka grada Splita u kojem živi 40 godina

Daniela Špalj
– Rođena 03.04.1977. godine u Splitu
– Apsolvent Ekonomskog fakulteta u Splitu, 4. godina
– Voditelj PTC “Joker”, asistentica vlasnika, Željka Keruma

Lidija Bekavac
– Rođena 28.08.1968. godine u Splitu
– Diplomirala na Ekonomskom fakultetu, trenutno priprema magisterij
– Od 2001. godine radi u tvrtki Dalmesso, a od 2005. je komercijalni direktor navedene tvrtke
– Udana, majka dvoje djece

Sanja Burić
– Rođena 03.03.1973. godine u Zadru
– 1987.-1991. pohađala Matematičko-informatički obrazovni centar u Splitu. Od 1991.-1996. diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer upravljanje poduzećem
– Direktorica financija u tvrtci “Peristil d.o.o.”
– Osmogodišnje iskustvo u poslovima prodaje (od 1999. do 2002. “Alfeta d.o.o.”, a od 2002. do 2006. “Mesna industrija Braća Pivac d.o.o.”)
– Samohrana majka jedanaestogodišnje djevojčice

Danijela Coppola
– Rođena u Splitu 04.03.1976. godine
– Diplomirala 1999. na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gdje je i radila kao suradnik u nastavi iz kolegija “Mikroekonomija”
– Od 2001. do 2004. g. na Ekonomskom fakultetu u Anconi bila je asistent na projektu financiranom iz Petog okvirnog programa EU
– Od listopada 2004. g. zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Splitu na poslovima stručnog suradnika za međunarodnu suradnju
– Udana, majka jednog djeteta

Jelena Rozga
– Rođena 23.08.1977. godine u Splitu
– Baletnu školu i Opću gimnaziju završila je u Zagrebu
– Profesionalno se bavi pjevanjem od 18. godine

Romana Škrabić
– Rođena 30.01.1961. godine u Splitu
– Diplomirala na Medicinskom i Pravnom fakultetu
– Radila u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć
– Trenutno zaposlena u farmaceutskoj tvrtci GlaxoSmithKline
– Udana, majka dvoje djece

Ivana Viđak Bjedov
– Rođena 15.12.1974. godine u Splitu
– Diplomirala je na fakultetu Političkih znanosti u Zagrebu. Tijekom akademskog obrazovanja bila je dugogodišnji stipendist
– Pri završetku magisterija na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer marketing
– Višegodišnje iskustvo na području marketinga i odnosa s javnošću
– Zaposlena kao viši konzultant u tvrtci za komunikacijski menadžment “Spona partner”
– Član je HUOJ-a (Hrvatske udruge za odnose s javnošću), CROMAR-a (Hrvatske zajednice udruga za marketing) i Centra za razvoj ljudskih potencijala pri HGK
– Udana i majka djevojčice

Edita Amulić
– Rođena 14.06.1968. godine u Sinju
– Bivša sportašica, višestruka državna rekorderka u plivanju
– Danas je poduzetnica, zastupnik tvrtke “Lappset”
– Majka dvoje djece

Miranda Ivanišević Dvornik
– Rođena 15.09.1976. u Splitu
– Na Media Academy Zagreb diplomirala na smjeru za PR managera
– Radi u tvrtki “Kerum d.o.o.” kao voditelj marketinga već 10 godina
– Udana i majka dvoje djece

Joško Svaguša
– Rođen 11.01.1972. u Splitu
– Završio Turističko-ugostiteljsku školu u Splitu
– Direktor i vlasnik tvrtke “Svaguša Bobis d.o.o”
– Oženjen i otac dvoje djece

Baldo Obad
– Rođen 13.12.1973. u Širokom Brijegu
– Završena srednja Kemijska škola u Splitu
– Medicinski fakultet završio u Zagrebu
– Nakon Fakulteta specijalizirao ginekologiju i porodništvo u Splitu
– Radi u vlastitoj ordinaciji u Splitu (koja ima ugovor sa HZZO)

Zoran Jeramaz
– Rođen je 05.05.1950. u Metkoviću
– Završio gimnaziju u Metkoviću
– Diplomirao na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu
– Od 1978. godine otkad živi u Splitu, zaposlen je u arhitektonskom birou “Arhitekt-Split”
– 1982. godine osniva privatni biro “Atelier Z.”
– 1991. godine do danas radi u vlastitom poduzeću “Gradal Inženjering” Split kao glavni projektant
– Značajni izvedeni projekti: Studenac-Omiš, PTC Joker, Resnik-Crkva Majke Terezije, Solin-Gašpini stambeno naselje
– Oženjen, otac troje djece

Tomislav Borozan
– Rođen u Splitu 21.02.1961. godine
– Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu 1983. godine
– Hrvatski branitelj, nositelj spomenice Domovinskog rata 1990.-1992.
– Vlasnik i direktor privatnog poduzeća
– Oženjen, otac troje djece

Željko Maleš
– Rođen 16.12.1974. godine u Splitu
– Diplomirao na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu i stekao zvanje dipl. ing. elektrotehnike
– Od 1999. do 2001. zaposlen u PU Splitsko-dalmatinskoj kao projektant informacijskog sustava MUP-a
– 2001. položio državni stručni ispit: pristav prve vrste zvanja
– Od 2001. do 2009. zaposlen u “Hrvatske telekomunikacije d.d. – T-Com” kao jedan od voditelja u Centru za upravljanje uslugama Regije 2 Jug
– Oženjen, otac jedne djevojčice

Dane Galić
– Rođen 17. kolovoza 1987. godine u Splitu
– Završio IV. Opću gimnaziju Marko Marulić
– Student 3. godine Ekonomskog fakulteta
– Demonstrator iz kolegija Poslovna statistika, Osnove informatike i Informatičke tehnologije
– Dobitnik Rektorove nagrade za šk. god. 2008./2009.

Ivan Huljić
– Rođen u Splitu 17.01.1988. godine
– Studira na Pravnom fakultetu u Splitu
– Uz studiranje se bavi glazbom, sviranjem i komponiranjem

Pero Čenić
– Rođen 23.05.1981 u Splitu
– Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu
– Stručno usavršavanje; Uspješno pregovaranje i zaključivanje posla CBA Zagreb, Računalni operater SUS Split, Agent za nekretnine SUS Split
– Referent prodaje; Zagrebačka pivovara 1999.-2000.
– Voditelj ključnih kupaca Red Bull Adria d.o.o. 2002.-2008.
– Investicijski inženjering u nekretnine, fondove i burze kao fizička osoba 2002.-2009.

Marko Tomasović
– Rođen 10.11.1981. u Splitu
– Završio gimnaziju MIOC
– Apsolvent na Sveučilištu u Splitu, Odjel za more i pomorstvo, smjer morsko ribarstvo
– Profesionalni sportaš, olimpijac, sportaš grada Splita 2008.
– Vlasnik zaštitarske tvrtke “Villa Infinitus”

Saša Kvarantan
– Rođen 03.03.1956. u Splitu
– 1981. završio višu Pomorsku školu u Splitu
– Apsolvent Pomorskog fakulteta u Ljubljani
– 1983. položen ispit za kapetana duge plovidbe
– Plovio u svojstvu kadeta, III. čas., II. čas i I. čas. palube na brodovima “Jadroplov” Split
– Zapovjednik na dugoj plovidbi od 1984.-1991. godine
– Rukovodio postavljanje pontonskog mosta na Maslenici, gdje je dobio Plavu Vrpcu Vjesnika za pomorski pothvat u ratnom području
– 1993.-1995. u tvrtki “Brodospas” radio na mjestu inspektora i komercijalnog direktora
– Od 1995. do danas zaposlen je kao direktor pomorske agencije “Capris Croatia d.o.o.” Rijeka
– oženjen, otac jednog djeteta

Marko Pecotić
– Rođen 23.08.1978 u Splitu
– Diplomirani je inženjer pomorstva
– Član klape Iskon
– Uspješno živi od pjevanja već devet godina
– Oženjen, otac trogodišnjeg sina

Dražen Delić
– Rođen je 27.10.1975. godine u Splitu
– Završio je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, zvanje dipl. ing. strojarstva
– Živi i radi u Splitu kao tehnički direktor u tvrtci “Sunčani odmor d.o.o.”

Ivo Smrke
– Rođen 19.08.1970. u Splitu
– Diplomirao na Pravnom fakultetu u Splitu
– Stažirao u odvjetničkim uredima Plišo-Rajić-Miličić, te Vončina-Šavorić
– Ima vlastiti odvjetnički ured
– Dopredsjednik Bob i skeleton saveza, predsjednik Sanjkaškog saveza Hrvatske i predsjednik N.O. Splitskog saveza sportova

Jure Mornar
– Rođen u Splitu 28.02.1984. godine
– Završio gimnaziju MIOC u Splitu, te diplomirao na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
– Student 2. godine poslijediplomskog doktorskog studija na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
– Zaposlenik tvrtke Siemens

Željko Kerum – nositelj
Nevenka Bečić
Daniela Špalj
Lidija Bekavac
Sanja Burić
Danijela Coppola
Jelena Rozga
Romana Škrabić.
Ivana Viđak Bjedov
Edita Amulić
Miranda Ivanišević Dvornik
Joško Svaguša
Baldo Obad
Zoran Jeramaz
Tomo Borozan
Željko Maleš
Dane Galić
Ivan Huljić
Pero Čenić
Marko Tomasović
Saša Kvarantan
Marko Pecotić
Dražen Delić
Ivo Smrke
Jure Mornar

 

Priopćenje preuzmite ovdje:   Kerumova lista.pdf

                                                     Kerumova lista.doc

© Željko Kerum 2009