Izborni program Željka Keruma

Drage sugrađanke i sugrađani,

VRIME JE za promišljanje naše budućnosti i budućnosti našeg grada. Moramo odlučiti što nam je bitno, rezultati ili obećanja. Siguran sam da svi znamo odgovor. Očekivanja trebamo uskladiti s mogućnostima, a istovremeno pokazati kreativnost i hrabrost za nova rješenja. Takav sam bio, jesam u svom poslu, a bit ću i na mjestu gradonačelnika.

Rezultati rada društava u KERUM grupaciji, u ovih gotovo 20 godina, potvrđuju što čovjek može napraviti vlastitim promišljanjem, odvažnošću u donošenju odluka, stručnim radnim timom i predanim radom. Biti gradonačelnik drugog po veličini grada u RH istovremeno je i čast i odgovornost. Čast mi je poštovane sugrađanke i sugrađani što ste mi prepoznavši rezultate moga rada pružili priliku za kandidaturu. Odgovorno ću sa svim svojim sposobnostima prionuti rješavanju zadataka u nadležnosti gradonačelnika. Nisam čovjek od velikih riječi stoga kratko i jasno obećavam da će sva moja poslovna iskustva te poslovne veze, kako iz RH tako i iz inozemstva biti stavljene na raspolaganje gradu Splitu. Promatrajući grad kao veliku tvrtku koja ima prihod i rashod, nužno je rashod limitirati prihodom, a da se istovremeno osigura stabilnost i razvoj. Je li Split do sada iskoristio svoj maksimum? Nije, jer su zanemarivanje, nesposobnost i politička trgovina gradskih vlasti doveli do toga da je Split posljednjih desetljeća postao tranzicijski grad, koji se izbjegava, grad iz kojeg odlaze čak ljudi koji su u njemu rođeni i koji su u njemu živjeli, grad koji je oronuo. Praksa upravljanja gradom koja je ga dovela do stagnacije mora biti zamijenjena; suvremenim i dohodovnim pristupom, odnosno praksom koja će grad Split odvesti u razvoj i prosperitet. Vrime je promišljanja o napretku, o budućnosti koja mora odisati optimizmom. Vrime je da se biti građanin Splita ističe s ponosom.

Zbog svega gore navedenoga, vrime je da gradu u kojem sam se rodio, odgojio i školovao, u kojem sam postigao svoj poslovni uspjeh, u kojem živim sa svojom obitelji i kojeg neizmjerno volim, predstavim program za gradonačelnika. Program kojeg Vam predstavljam nije program ispraznih obećanja u cilju predizborne promidžbe, nego program nastao na potrebama i stvarnim mogućnostima grada Splita.

Temeljne pretpostavke za realizaciju programa su:
– program mora biti realan.
– planovi razvoja grada i programske točke moraju se temeljiti na konkretnim financijskim mogućnostima.
– gradonačelnik je dužan provesti sve odluke koje je naslijedio od prethodnika, a koje su donesene u općem interesu grada i građana.
– gradonačelnik u Gradskom vijeću mora osigurati potporu za usvajanje programa te omogućiti da se odluke provode brzo, stručno i učinkovito.

Potrebno je napomenuti da su proračunska sredstva u narednom četverogodišnjem mandatu bitno opterećena projektima koji su usvojeni u prethodnim mandatima gradske vlasti, te da ograničavaju manevarski prostor budućem gradonačelniku. Vremena su teška, a te činjenice su najsvjesniji gospodarstvenici, koji svaki mjesec isplaćuju plaće svojim radnicima i obveze prema državi. Također je potrebno istaknuti da se proračun puni jedino ako se grad izgrađuje i razvija, odnosno ako se u gradu odvija intenzivna gospodarska djelatnost. Jamčim da mogu i hoću svojim dosadašnjim gospodarskim iskustvom osigurati upravo to našem gradu. Posebno ističem da se grad s bogatim proračunom može adekvatno brinuti o svim potrebama svojih stanovnika, pa su mi stabilnost punjenja gradskog proračuna u ovim teškim vremenima i njegovo racionalno trošenje prioriteti. Sačuvati postojeća radna mjesta i otvaranje novih, imperativ je koji nema alternativu.

VIZIJA

Nakon dugogodišnje stagnacije pokrenuti Split u novi razvojni ciklus koristeći sve raspoložive resurse koje grad ima. Preduvjet je vrhunski organizirana i učinkovita gradska vlast sa gradskom administracijom. Split sa svojim ljudskim potencijalom i komparativnim prednostima definitivno ima predispozicije da u relativno kratkom vremenu postane centar Mediterana.

Realno planiranje budućeg dugoročnog razvoja podrazumijeva utvrđivanje trenutnog stanja stvari ili bolje rečeno provođenje sveobuhvatne “inventure”, nakon koje ćemo postati svjesni slijedećih činjenica:
– ne postoji dugoročna strategija razvoja grada Splita.
– ne postoji konsenzus bitnih gospodarskih subjekata grada Splita usuglašen s gradskim vlastima oko smjera kretanja u smislu dugoročnog razvoja grada Splita.
– ne postoji znanstveno utemeljena studija koja definira prometnu i gospodarsku poziciju grada Splita u odnosu na mediteransko, europsko i šire okruženje u geostrateškom smislu.
– ne postoji plan za pozicioniranje Splita u regionalnog lidera.
– nedovoljno i neadekvatno iskorišteno kulturno-povijesno naslijeđe.
– prisutno trajno iseljavanje visokoškolovanog kadra.
– odsustvo povjerenja građana u lokalne vlasti i institucije.
– prisustvo malodušnosti i beznađa u bolje sutra.
– nepostojanje identiteta grada, a samim tim i željenog imidža.

Uvažavajući gore navedene činjenice nameće se potreba da se što prije pristupi izradi svih gore navedenih dokumenata i planova, kako bi vizija bila što jasnija i što realnija.

STRATEGIJA

– Sačuvati postojeća radna mjesta, a kroz potporu investitorima osigurati nova.
– Unaprijediti prometnu infrastrukturu grada s naglaskom na parkirališta.
– Gradsku administraciju učiniti učinkovitom, brzom i protočnom.

PRIORITETI

– Izgraditi parkirališta i gradske prometnice koje su predmet javnog prijepora već više desetaka godina te na taj način gradu osigurati nužnu elementarnu prometnu cirkulaciju.
– Pokrenuti POS na konkretnim lokacijama i osigurati mogućnost kupnje stambenog kvadrata po cijeni od približno 1000 eura.
– Osnovati gradsku banku čiji osnivači će biti grad i gospodarstvenici iz grada, kako bi se omogućila financijska neovisnost i potpora projektima od općeg interesa za grad i gradsko gospodarstvo.
– Sva trgovačka društva u kojima grad Split ima većinsko vlasništvo organizirati i ustrojiti na način da posluju s većim prihodima, transparentno i javno, a s ciljem da usluge građanima budu jeftinije.
– Stvaranje preduvjeta za ostvarenje kapitalnih i ostalih investicija od strane gradske uprave; strateških, administrativnih, financijskih.
– Urediti sve prometne prilaze gradu, kako s kopnene tako i s morske strane.
– Definirati glavnu gradsku luku, s naglaskom na Rivu te istočnu i zapadnu obalu.
– Vratiti život u staru gradsku jezgru.
– Produžiti glavnu turističku sezonu.

PROGRAMSKE TOČKE

– Urbanističko planiranje s komunalnom infrastrukturom i u tom smislu uređenje grada na cijelom području s naglaskom na legalizaciju stambenih naselja: Sirobuja, Stobreč, Šine, Mejaši, Kamen, Kila, Dračevac, Dragovode i Neslanovac.

– Definirati i usvojiti poveznicu grada Splita na auto cestu preko čvora Vučevica.

– Prosudba potencijala velikih privrednih, proizvodnih, turističkih i ostalih subjekata, poput Brodosplita, te uspostavljanje tržišno usmjerenog koncepta razvoja s obavezom opstanka, dok se ne nađe alternativno rješenje.

– Razvijati turizam kao temeljnu gospodarsku djelatnost s ciljem popunjavanja kapaciteta tijekom cijele godine. U tom smislu u funkciju turizma uključiti plato Žnjan, istočnu i zapadnu obalu gradske luke, te Loru. Uz već postojeći klasični i wellnes razvijati kongresni, zdravstveni, športski i nautički turizam. U smislu jačanja turističke ponude ostvariti potpunu suradnju sa svim turističkim čimbenicima iz Splitsko – dalmatinske županije i šireg okruženja uključivši Šibensko – kninsku županiju, Dubrovačko – neretvansku županiju te odredišta u susjednoj BiH (Kupres, Međugorje itd.).

– Izgradnja koncertne dvorane.

– Briga o umirovljenicima kroz zagovaranje njihovih prava i pomoć na lokalnoj razini. Nužno je dimenzionirati i izgraditi umirovljeničke domove, te centar za skrb osoba treće dobi.

– Nastaviti izgradnju kapaciteta i razvijati Split kao regionalni sveučilišni centar uz veće zauzimanje za studentski standard s naglaskom na smještaj i prehranu.

– Potpora znanosti.

– Briga o braniteljima.

– Briga o civilnim i vojnim invalidima.

– Jačati ulogu obitelji u društvu te još brižnije postupati s napuštenom djecom i mladeži koja se odgaja u socijalnim institucijama.

– Poticati daljnji razvoj socijalne skrbi za sve kojima je potrebna.

– Dignuti na višu razinu primarnu zdravstvenu zaštitu u suradnji s nositeljima i korisnicima.

– Pristupiti izgradnji vrtića, škola i dvorana sukladno s već uočenim potrebama, uz održavanje postojećih.

– Promicati i podupirati jačanje svijesti o vrijednostima tjelesne kulture i športa.

– Kultura i njen razvoj moraju postati dio strateškog plana razvoja grada.

– Oživljavanje stare gradske jezgre kroz kulturnu, turističku i zabavnu ponudu.

– Kontinuirana briga o svim povijesnim zdanjima.

– Zaštita potrošača.

– Održivi razvoj i poticanje energetske efikasnosti.

– Dovesti do kraja pitanje gradskog deponija.

– Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša (zelene površine, park šuma Marjan i more).

– Zoološki vrt na Marjanu.

– Protupožarna i civilna zaštita.

– Podrška vjerskim zajednicama.

– Jačanje suradnje i odnosa između lokalne vlasti i medija.

– Veća otvorenost te dvosmjerna komunikacija između građana i lokalne vlasti, posebice kotareva grada.

– Potpora mirotvorcima i humanitarcima.

Uz gore navedene programske točke potrebno je odraditi i projekte koji su usvojeni u starom sazivu gradske vlasti, a koji su dobili javnu potporu – istočna i zapadna obala, infrastruktura cesta – put Žnjana, Bračka, Zajčeva, križanje kod Općine, Primoštenska, Tučepska, Kavanjinova, Manđerova, Igranska, istočni dio Splita, parkirališta, izmještanje kolodvora u Kopilicu, poduzetnička zona Dračevac, Karepovac, POS Kila, Sveučilišni kampus, KBC Split.

Željko Kerum - izborni program

Poštovani građanke i građani Splita,

VRIME JE, izađite na izbore 17.05.2009.g., zbog našeg SPLITA, naše djece, jer zaslužujemo SPLIT kao grad sretnog i ugodnog življenja, SPLIT u kojem će se uvažavati sposobnost, stručnost, kreativnost i učinkovitost, a ne pripadnost interesnim skupinama, SPLIT u kojem će napredak i perspektiva biti imperativ.

Izađite na izbore, podržite moju kandidaturu jer sam pokazao da znam, mogu i želim od SPLITA napraviti grad po mjeri Splićanki i Splićana, bez obzira na dob, spol ili materijalni status. Svi imamo pravo i možemo biti dio toga grada, grada kakvog vam nudim.

Vaš Željko Kerum

Kopiraju moje ideje, kao onu o stanovima za tisuću eura… Ja imam biznis plan. Drugi kandidati nikad nisu ni radili planove jer se ne zna ni gdje, ni što su radili

Razgovor sa Željkom Kerumom, trećim ozbiljnim kandidatom za splitskoga gradonačelnika i trećim koji gostuje na stranicama Spektra, u svakom slučaju ne može biti dosadan: Kerum i uoči izbora ne želi ‘peglati’ imidž, nego ostaje kod svoga ‘čovjek-iz-naroda’ aduta. Neke stvari krije, druge – poput osnivanja gradske banke i osiguravajućeg društva – prvi put otvoreno najavljuje, a svoje protukandidate Ivana Kureta i Ranka Ostojića više ni ne spominje imenom.
Oni su, kaže, ‘rashod i trošak za društvo’, dok sebe smatra ‘prihodom’.

Predizborna kampanja je očito počela, zašto je Vaša ovako… čudna. Umjesto po idejama i programima, pamtimo Vas po nastupima u zabavnim emisijama?
Ja ne bih rekao da je čudna, nego drugačija. Ja sam po prirodi drugačiji od drugih, ali u pozitivnom smislu. Pošto se često šalim na svoj račun, imam se pravo ponekad i pohvaliti. Neki kažu da je pjevanje na televiziji estradizacija kampanje, a ja kažem da sam napravio humano djelo. Ja nisam pjevač profesionalac da znam dobro pjevati, ali sam skupio hrabrost, izašao pred reflektore i otpjevao nekoliko pjesama, zato što je to bila humanitarna akcija i zato što je novac otišao onima kojima treba.

kerummarijanAli pedeset tisuća kuna se može donirati i bez nastupa na televiziji?
Ja godišnje doniram preko dva milijuna kuna, bolesnima i siromašnima, fakultetima, sportskim klubovima i tako dalje. Gospoda s televizije zvala su me da učinim dobro djelo i ja sam prihvatio. Sklon sam pomagati drugima jer se nisam odvojio od naroda.

Kandidirate se za gradonačelnika, ali još nismo vidjeli nikakav program. Kad ćete konačno dati svoja obećanja i objasniti kako ćete ih ostvariti?
Program… Vi novinari često spominjete program, a ne znate što to znači. To je u stvari jedan biznis plan, a ja sam ih u životu napravio bezbroj, jer sam stručnjak za to. Devetnaest godina radio sam planove za moju tvrtku, pa za Joker, za Marjan… Ovi drugi nikad nisu ni radili planove jer se ne zna ni gdje su, ni što su radili. Dakle, biznis plan je napravljen…

Pa gdje je?
Napravljen je do detalja! Ali vidim da drugi kopiraju moje ideje, kao onu o stanovima za tisuću eura…

Mislite na Ostojića?
Neću spominjati njihova imena, ni jednoga ni drugoga, jer se neću spuštati na njihov nivo. Krenuli su nisko i nekorektno, neki mediji pišu po njihovom nalogu…

Koji mediji?
Rekao sam, neću imena. Uglavnom, plan je napravljen, a pokazat ću ga kad mene bude volja. Bojim se da će mi do izbora pokrasti sve ideje jer nemaju viziju, kao ja. Evo, rekao sam da Split treba napraviti svoju financijsku infrastrukturu, da u ovoj krizi sami sebe financiramo preko gradske banke. Kriza se pobjeđuje radom, a ne ležanjem, a da bi se radilo, treba nam novac.

Ali svi su gradonačelnici godinama govorili slično ovome…
Ne, nikad! Nisu govorili slično jer nemaju pojma, ne znaju…

Govorili su ovako, uopćeno.
Ja ne govorim uopćeno! Evo, konkretno, pokrenuo sam osnivanje ?Dalmacija osiguranja?, našeg osiguravajućeg društva, pripremio sam akt o osnivanju ?Gradske banke Split?…

Tko je vlasnik?
Osnivači će biti sve velike splitske tvrtke, ako želi može i Grad Split, komunalne tvrtke… Bit će sigurno Brodomerkur, Tommy, Studenac…

Konstruktor, recimo?
Ne znam, s njima još treba razgovarati, ali za ostale sam siguran. Ja želim raditi konkretne stvari, a ne pričati o bokunu ceste na Kmanu, zgradici na Kili ili poravnavanju plaža… To su programi za moje konkurente, a Kerum radi velike stvari. Ja imam iskustva, a oni ga nemaju, zna se da sam stručnjak za brojke i da iz ničega napravim čudo. Kerum je ovom društvu prihod, a oni su rashod.

Dobro, ali i dalje ne znamo tko će vam biti suradnici, koji su kandidati za Gradsko vijeće…
Sastavili smo listu i predstavit ćemo je nakon Uskrsa.

Je li li točno da za župana kandidirate zeta?
Lista će biti objavljena iza Uskrsa, zasad ne bih komentirao. Ali, moram reći da već sad ima puno podmetanja, proziva se publiku koja će glasati za Keruma… To je ružno, treba živjeti i nakon izbora. Znam da je utakmica žestoka i da svi žele pobijediti, razumijem konkurente, ali ne razumijem kako mogu ići nisko i baviti se nečasnim radnjama, angažirati neke ljude, pogotovo medije…

Opet mediji?!
Ma evo, ovaj tjedan, izbrojao sam da sedam tipova piše iste stvari o meni, i to u dva dana. To je rafalna paljba! Jedan od kandidata išao je tako nisko da je u svom biltenu objavio vrlo ružan tekst o meni, tekst jednog njegovog dragog novinara. Svi su protiv mene, sve stranke, sve vlasti, mediji… sa mnom je jedino narod, zato pobjeđujem!

Dobro, ali napisana je i rečenica: ‘Dok je Ranko ratovao, Kerum je dućanisao’?
Bilo bi jako loše da je o meni taj čovjek pisao pozitivno, ja bih se zabrinuo. Mene voli 95 posto naroda, a njega nitko.

Možda, ali ovo o ratovanju i ‘dućanisanju’ niste komentirali?
Što ću komentirati kad on piše po nalogu! On zbog svoje frustriranosti gadi ljude, ali ne gadi one što ne valjaju jer mu oni daju naloge. Jadan ti je onaj kome je on prijatelj.

Tko plaća kampanju i koliko novca ćete potrošiti?
Imam dosta simpatizera, prijatelja, obožavatelja i tako dalje, mnogi daju podršku ovako ili onako, čuo sam za internet portale i Facebook… Narod me je stvorio, ja ću s narodom ostati. Novac za kampanju je osiguran, ali ne vjerujem da ću sve potrošiti.

Opet, koliko novca?
Teško je reći, prvi put se susrećemo kampanjom i ne znamo hoće li koštati jedan, deset ili sto. Ali, puno je prijatelja i poslovnih partnera koji žele sudjelovati.

Koji su to?
Ma, još ništa nisam uzeo, ali znam da se neću razbacivati. Od novca prijatelja i ljudi koji mi daju podršku potrošit ćemo možda pola, drugu polovicu ćemo donirati. Želim se još više baviti humanitarnim radom, kolege i ja osnovat ćemo zakladu koja će dijeliti po prioritetima. Kupujući kod nas, narod nas je stvorio, pa je red i da se vraća.

Imena, imena?
Recimo, Mirko Grbešić, Josip Milavić, Đuro Gavrilović, Tomislav Mamić

Postanete li gradonačelnik, već vidimo sukob interesa. Hoće li se vaše tvrtke okoristiti?
Neće! Moje tvrtke ni danas nemaju nijednog kvadrata gradskoga prostora…

Da, ali ipak ovise o odlukama Grada?
Ma vjerujte mi, ja se danas užasavam kad pročitam da je raspisan natječaj za javnu rasvjetu na rok od četiri godine. Tko to ima pravo napraviti? Tko garantira da, recimo, ta žarulja neće pojeftiniti dogodine? To se ne smije tako raditi! Napravit ću reviziju svih gradskih ugovora, višak treba ići siromašnima i bolesnima, a ne u privatne džepove. Ja tvrdim da već pomažem ovom gradu, a ne obrnuto. Platio sam 100 milijuna kuna komunalija…

kerum02riva

Dobro, ali to je porez…
Ne, porez je druga stvar, ovo su komunalije. Dakle, ja sam prihod, a ne trošak. A kad pobijedim na izborima, ne samo da neću ući u sukob interesa, nego ću dati nalog da se pročešljaju svi ugovori jer nijedna kuna ne smije ići mimo propisa! Posao od pet kuna ne smije se plaćati duplo, samo da bi netko imao sitnu korist od toga.

Ali već ste najavili gradnju POS-ovih stanova na svome zemljištu, nije li to sukob interesa?
Predložio sam zato što bi to možda bilo najbrže. I nisam rekao da bih stanove gradio ja, može to biti i Grad. Ili neka se nađe gradsko zemljište, samo neka se krene! Ali, pitanje je zašto se dosad nije poticao POS? Zato što su štitili privatne interese onih koji su stanove prodavali po tri i pol tisuće eura! Uostalom, zašto se ne bi napravilo 500 stanova u Dujmovači? Ne moram raditi ja, eno neka radi tko god hoće! Ja sam radio devetnaest godina i dosta mi je toga, sad želim da iza mene, kad me jednom ne bude, bude zapisano da sam napravio preporod u Splitu. Imam srce i dušu, a hvala Bogu i pameti za to. Za razliku od ostalih…

Svejedno, nekako su Vam ?otkočeni? projekti, stanovi u Lori, neboder Periska…
Ne samo to, nego i hotel na Bačvicama i ona ?Nova color? (stambena zgrada, op.a.)… To je pokazatelj moje pametne poslovne politike. Normalno je da se gradi, meni je drago, ali samo ono što gradu treba. Svaki taj kvadrat u gradsku blagajnu donese 570 kuna, plus komunalije…

Kad ćemo vidjeti imovinsku karticu?
Ona se zna, prije krize je bila oko 500 milijuna eura, sad su nekretnine u padu pa je nešto manja. Tko će to nabrojati i tko to ima pravo tražiti…

Zakon, recimo?
Po zakonu prijavit ću tvrtke, one su vlasnici… A i dosta tvrtki je u vlasništvu obitelji…

Dvije glasine kruže o Vama: da ćete odustati nekoliko dana prije izbora, ili ste već dogovorili suradnju s HDZ-om?
Da, po prvoj sam se dogovorio sa SDP-om, po drugoj s HDZ-om. I, koliko dobivam od njih?

Pa, recimo, baš Perisku, Loru…
Kad bih nešto tako muljao, a neću jer ne želim ostaviti mrlju ni na sebi ni na svojoj obitelji, sigurno ne bih radio za tako sitne stvari. Ja sam tip od velikih projekata. U svakom slučaju, ne dolazi u obzir. Ni jedno ni drugo.

Ni dogovor s HDZ-om?
Ma zašto bih se dogovarao? Pa vidiš kako funkcioniraju, taj neki Popara (Andro Krstulović Opara, op.a.) gadi me gdje god stigne. Ja ne znam ni tko je on, čime se bavi? I on je na državnim jaslama?

Konzervator, ravnatelj Galerije Meštrović.
Da, da, super…

Objavljeno je da ste dobili prijetnje smrću, a onda Vas nije bilo u medijima par dana?
Ne, nisam se sakrio, nisam ih ni shvatio previše ozbiljno. To je bio nekakav kreten, a informaciju nisam objavio ja nego policija. I prije mi se prijetilo, ali policija je bila učinkovita.

Kada i kako?
Jedan je prijetio, ali su ga odmah uhvatili, drugi me htio reketariti i tražio je 600 tisuća eura. Bio je toliko glup da ga je policija uhvatila u toj istoj telefonskoj govornici!

Kada?
Prošle godine.

Zaposlit ću 500 ljudi
Ide li taj hotel Marjan, kad je otvaranje?
– Sad, za deset dana, potpisujem ugovor s najjačim brendom.

Kojim?
– Ne mogu reći, jako su strogi, treba pričekati. Bila su gospoda iz Amerike i menadžer njihovih hotela za cijelu Europu, rekli su da će Marjan biti među prvih dvadeset u Europi, a imaju ih dvista pedeset. Mislim otvoriti 15. lipnja, toranj i zapadni dio, a ostatak za devedeset dana, ali ne znam hoće li operater prihvatiti i hoće li dati da otvorimo prije nego što prošire obalu. Tamo preko ljeta autobus ne može ni stat. Ovako ili onako, otvaram ovog ljeta, a bilo bi dobro što prije. To je investicija od milijardu kuna, ogromno, mora se pa makar je i kriza. Ja sam svaki dan na gradilištu, znaš kolik je, to je trista metara obale! Zaposlit ću 500 ljudi, to je najbitnije.

O Hajduku…
Valjda bi i Kerumu kao gradonačelniku Hajduk bio zanimljiv nakon izbora?
Mi, krupni dioničari, dali smo 83 milijuna kuna i spasili ga od stečaja, krenulo je, ali iznenađeni smo kako nas tretiraju…

Tko?
– Politika. Evo, zna se da su vlasnici prvi, nadzorni odbor drugi, uprava treći po redu, a nas stavilo da sjedimo na tribinama! Strpalo nas ko kretene gore… Mislim, nije bitno koji red, tu se radi o poštovanju prema nama, nema ga! Strpalo nas u treći red, politika stala u prvi i drugi i još nam se ruga! I moramo ih moliti da kupimo karte, jer ja sam kupio kao i svi drugi…

Prodaja Hajduka, da ili ne?
– Mislim da Grad treba biti većinski vlasnik, ili barem 25 posto plus jednu dionicu, a da krupni dioničari kupe ostatak…

Zašto ne obični građani, navijači?
– Ili mali dioničari, još bolje, samo ne znam koliko ljudi imaju para. Bilo bi idealno da sve kupe mali dioničari i o tome se barem treba razgovarati. Više znaju čovik i magarac nego samo čovik.

Prijestolnica kulture
Split će se navodno kandidirati za europsku prijestolnicu kulture 2020. godine, a za to treba raditi godinama, tko god bio gradonačelnik?

– Ostat će svi iznenađeni, bit će upravo suprotno od onoga što misle, da je Kerum nekulturan. Puno ću toga napraviti za kulturu, ali znaš na koji način? Neću trošiti gradski novac, nego će svaki koji dođe investirati u gradu morati i pomoći. Znači, ok, ovaj će donirati kazalište, ovaj će bolnicu, onaj treći će ‘Jadrana’… Ovi naši u vlasti to nisu znali napraviti. Da su pitali, dobili bi, ali nisu se ni sjetili!

Dakle, ostaje li kandidatura?
– Koja?

Za prijestolnicu kulture.
– Ma, već radim na tome! Ne ja, ljudi koje sam angažirao, ja sam rekao da mogu raditi ono što znam: stvarati novac i radna mjesta. Ostalo nek rade oni koji znaju, u sportu sportaši, u kulturi kulturnjaci…

Više o kandidaturi Željka Keruma za gradonačelnika Splita čitajte uskoro…

splitttt_mapa_thumb

Nova tehnobetonska Riva, golema sportska dvorana u Lori, donošenje Generalnog urbanističkog plana te povećanje gradskog proračuna za čak 550 milijuna kuna – dota je koju će aktualna splitska vlast ostaviti novim gazdama dalmatinske metropole nakon svibanjskih lokalnih izbora.

Istina, prije nešto manje od četiri godine, koalicija HDZ-HSU-HSP i najveće iznenađenje prošlih lokalnih izbora, Lista Veloga Mista, koja je na koncu prešla u oporbu kada je postalo jasno da većina “strateških” gradskih projekata neće biti ostvarena.

Splitu su obećavali brda i doline – na desetke grandioznih projekata koji su od glavnoga grada Dalmacije trebali učiniti središte Mediterana: najavljivalo se izmještanje autobusnog i željezničkog kolodvora na periferiju, gradnja mini metroa od Kopilice do trajektne luke, sanacija i zatvaranje Karepovca, tisuće novih parkirališnih mjesta, uređenje zapadne obale, starački domovi, škole i dvorane, uređenje i zaštita povijesne jezgre, poduzetničke zone…

Sve to danas je tek fatamorgana, podsjetnik na predizborne laži, aljkavost gradske uprave te na stezanje remena i recesiju koju je gradonačelnik Ivan Kuret priznao tek prije desetak dana. No krenimo redom…

GUP
Nakon godina čekanja Split je dobio Generalni urbanistički plan, strateški dokument koji je napokon trebao srediti urbanistički kaos i devastaciju koju smo trpjeli desetljećima. Međutim novi GUP, najveći uspjeh koalicije, kojim se još uvijek busaju u prsa, do sada je mijenjan čak četiri puta, a svako novo čeprkanje po urbanizmu pratile su optužbe oporbe i građana kako se (opet) pogoduje “velikima”: Todoriću, Kerumu, Vidoševiću, Ori…

ivan_kuret3-300408_3_thumbRiva
Prvi veliki projekt koji je u Splitu, što se procedure tiče, odrađen baš kao po udžbeniku: od natječaja, pa do izvođenja radova. Građani su novi izgled svoje Rive platitili 72,3 milijuna kuna, a dobili su “vješala”, glomazne “jarbole”, tehnobeton, neudobne unificirane štekate… “Građanski rat” oko onoga što je na koncu napravljeno u dnevnom boravku Splićana još nije završen i teško da će mnogi još dugo prihvatiti hladni dizajn zagrebačkog studija “3LHD”. Treba spomenuti da se čak i USKOK angažirao oko uređenja Rive zbog sumnji na namještanje poslova među gradskim vijećnicima, no do danas ništa nije dokazano.

Spaladium Arena
Iako to nitko nije tražio, Split je za potrebe Svjetskoga rukometnog prvenstva izgradio golemu sportsku dvoranu za čak 14 tisuća gledatelja. Spaladium Arena, osim čudnog imena, nosi za sobom i mjesečni najam od milijun i pol kuna sljedećih 30 godina. Tik uz dvoranu, konzorcij velikih državnih tvrtki “Konstruktora”, Instituta građevinarstva Hrvatske i “Dalekovoda” trebao je graditi i stometarski poslovni toranj, trgovački centar i najveću garažu u Hrvatskoj. Radovi su u međuvremenu odgođeni za neka bolja vremena. Zbog recesije, naravno…

Proračun
Jedan od većih uspjeha gradskih otaca je povećanje proračuna za 550 milijuna kuna, čime je Split dotaknuo magičnu brojku od milijardu kuna, koliko je bila teška gradska blagajna 2008. godine. Novac se većinom prikupljao od komunalne naknade i doprinosa od gradnje brojnih trgovačkih centara i mora stambenjaka.

Muzeji, knjižnice, Dračevac…
U protekle četiri godine vrpce su se rezale na preuređenom Kazalištu lutaka, središnjem odjelu Gradske knjižnice Marka Marulića, Galeriji Vidović, Etnografskome muzeju. Među svoje uspjehe vladajući ubrajaju i akciju skidanja reklama u jezgri grada, iako im je očito promaklo da su zbog tog poteza brojni mali trgovci, obrtnici i ugostitelji ostali bez posla a da je centar grada opustio (ajde, za to je kriva jednim dijelom i Riva, ali i trgovački centri). Nakon tri godine upiranja Gradu je vraćen i Dračevac, bivša vojarna u predgrađu koja će, jednom, postati sajamski grad s tehnološkim parkom, poduzetničkim inkubatorom, sajamskim centrom…

OSTVARENO
– GUP
– uređenje Rive
– kazalište lutaka
– deseci novih prometnica
– središnji odjel gradske knjižnice
– Dračevac (donekle)
– Vukovarska ulica (donekle)
– školske sportske dvorane

NEOSTVARENO
– preseljenje autobusnog i željezničkog kolodvora u Kopilicu
– sanacija i zatvaranje Karepovca
– premještanje zgrade gradske uprave i prenamjena Banovine u hotel
– uređenje istočne i zapadne obale
– uređenje Žnjana
– gradnja novih škola
– zaštita i plan upravljanja starom gradskom jezgrom
– nove garaže i parkirališta
– gradnja sportskog centra i stadiona na Brodarici
– gradnja staračkog doma na Duilovu
– novi stanovi POS-a

Izvor: slobodnadalmacija.hr

© Željko Kerum 2009