Petroslav Sapunar je vijećnik NL Željka Keruma u Županijskoj skupštini splitsko-dalmatinskoj.

Obrasci PR-RAS-NPF i BIL 2012
Bilješke 2012 (list 1)
Bilješke 2012 (list 2)
Financijski plan
Program rada za 2012.
Program rada za mandatno razdoblje 2009.-2013.

Izjava Petroslava Sapunara

Izjava Petroslav Sapunar

Petroslav Sapunar je vijećnik NL Željka Keruma u Županijskoj skupštini splitsko-dalmatinskoj.

Obrazac BIL-NPF 2011
Obrazac PR-RAS-NPF 2011
Obrasci PR-RAS-NPF i BIL 2011 (referentna stranica)
Bilješke 2011 (list 1)
Bilješke 2011 (list 2)
Financijski plan
Program rada za 2011.
Program rada za mandatno razdoblje 2009.-2013.

Izjava Petroslav Sapunar

Izjave o primljenim donacijama županijskih vijećnika NL Željka Keruma u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 01. srpnja 2011. do 31. prosinca 2011. godine:

Izjava Petroslav Sapunar
Izjava Stjepan Kolovrat
Izjava Tomislav Gruica
Izjava Željko Šundov
Izjava Ivan Serdarević
Izjava Tomislav Režić
Izjava Zvonimir Matković
Izjava Ante Obad
Izjava Filip Radoš
Izjava Sanja Baraba
Izjava Dijana Livaja
Izjava Siniša Rudelj
Izjava Vice Visković
Izjava Silvia Siminiati
Izjava Igor Borozan

© Željko Kerum 2009