IZBORNI PROGRAM

0

Izborni program Željka Keruma

Drage sugrađanke i sugrađani,

VRIME JE za promišljanje naše budućnosti i budućnosti našeg grada. Moramo odlučiti što nam je bitno, rezultati ili obećanja. Siguran sam da svi znamo odgovor. Očekivanja trebamo uskladiti s mogućnostima, a istovremeno pokazati kreativnost i hrabrost za nova rješenja. Takav sam bio, jesam u svom poslu, a bit ću i na mjestu gradonačelnika.

Rezultati rada društava u KERUM grupaciji, u ovih gotovo 20 godina, potvrđuju što čovjek može napraviti vlastitim promišljanjem, odvažnošću u donošenju odluka, stručnim radnim timom i predanim radom. Biti gradonačelnik drugog po veličini grada u RH istovremeno je i čast i odgovornost. Čast mi je poštovane sugrađanke i sugrađani što ste mi prepoznavši rezultate moga rada pružili priliku za kandidaturu. Odgovorno ću sa svim svojim sposobnostima prionuti rješavanju zadataka u nadležnosti gradonačelnika. Nisam čovjek od velikih riječi stoga kratko i jasno obećavam da će sva moja poslovna iskustva te poslovne veze, kako iz RH tako i iz inozemstva biti stavljene na raspolaganje gradu Splitu. Promatrajući grad kao veliku tvrtku koja ima prihod i rashod, nužno je rashod limitirati prihodom, a da se istovremeno osigura stabilnost i razvoj. Je li Split do sada iskoristio svoj maksimum? Nije, jer su zanemarivanje, nesposobnost i politička trgovina gradskih vlasti doveli do toga da je Split posljednjih desetljeća postao tranzicijski grad, koji se izbjegava, grad iz kojeg odlaze čak ljudi koji su u njemu rođeni i koji su u njemu živjeli, grad koji je oronuo. Praksa upravljanja gradom koja je ga dovela do stagnacije mora biti zamijenjena; suvremenim i dohodovnim pristupom, odnosno praksom koja će grad Split odvesti u razvoj i prosperitet. Vrime je promišljanja o napretku, o budućnosti koja mora odisati optimizmom. Vrime je da se biti građanin Splita ističe s ponosom.

Zbog svega gore navedenoga, vrime je da gradu u kojem sam se rodio, odgojio i školovao, u kojem sam postigao svoj poslovni uspjeh, u kojem živim sa svojom obitelji i kojeg neizmjerno volim, predstavim program za gradonačelnika. Program kojeg Vam predstavljam nije program ispraznih obećanja u cilju predizborne promidžbe, nego program nastao na potrebama i stvarnim mogućnostima grada Splita.

Temeljne pretpostavke za realizaciju programa su:
– program mora biti realan.
– planovi razvoja grada i programske točke moraju se temeljiti na konkretnim financijskim mogućnostima.
– gradonačelnik je dužan provesti sve odluke koje je naslijedio od prethodnika, a koje su donesene u općem interesu grada i građana.
– gradonačelnik u Gradskom vijeću mora osigurati potporu za usvajanje programa te omogućiti da se odluke provode brzo, stručno i učinkovito.

Potrebno je napomenuti da su proračunska sredstva u narednom četverogodišnjem mandatu bitno opterećena projektima koji su usvojeni u prethodnim mandatima gradske vlasti, te da ograničavaju manevarski prostor budućem gradonačelniku. Vremena su teška, a te činjenice su najsvjesniji gospodarstvenici, koji svaki mjesec isplaćuju plaće svojim radnicima i obveze prema državi. Također je potrebno istaknuti da se proračun puni jedino ako se grad izgrađuje i razvija, odnosno ako se u gradu odvija intenzivna gospodarska djelatnost. Jamčim da mogu i hoću svojim dosadašnjim gospodarskim iskustvom osigurati upravo to našem gradu. Posebno ističem da se grad s bogatim proračunom može adekvatno brinuti o svim potrebama svojih stanovnika, pa su mi stabilnost punjenja gradskog proračuna u ovim teškim vremenima i njegovo racionalno trošenje prioriteti. Sačuvati postojeća radna mjesta i otvaranje novih, imperativ je koji nema alternativu.

VIZIJA

Nakon dugogodišnje stagnacije pokrenuti Split u novi razvojni ciklus koristeći sve raspoložive resurse koje grad ima. Preduvjet je vrhunski organizirana i učinkovita gradska vlast sa gradskom administracijom. Split sa svojim ljudskim potencijalom i komparativnim prednostima definitivno ima predispozicije da u relativno kratkom vremenu postane centar Mediterana.

Realno planiranje budućeg dugoročnog razvoja podrazumijeva utvrđivanje trenutnog stanja stvari ili bolje rečeno provođenje sveobuhvatne “inventure”, nakon koje ćemo postati svjesni slijedećih činjenica:
– ne postoji dugoročna strategija razvoja grada Splita.
– ne postoji konsenzus bitnih gospodarskih subjekata grada Splita usuglašen s gradskim vlastima oko smjera kretanja u smislu dugoročnog razvoja grada Splita.
– ne postoji znanstveno utemeljena studija koja definira prometnu i gospodarsku poziciju grada Splita u odnosu na mediteransko, europsko i šire okruženje u geostrateškom smislu.
– ne postoji plan za pozicioniranje Splita u regionalnog lidera.
– nedovoljno i neadekvatno iskorišteno kulturno-povijesno naslijeđe.
– prisutno trajno iseljavanje visokoškolovanog kadra.
– odsustvo povjerenja građana u lokalne vlasti i institucije.
– prisustvo malodušnosti i beznađa u bolje sutra.
– nepostojanje identiteta grada, a samim tim i željenog imidža.

Uvažavajući gore navedene činjenice nameće se potreba da se što prije pristupi izradi svih gore navedenih dokumenata i planova, kako bi vizija bila što jasnija i što realnija.

STRATEGIJA

– Sačuvati postojeća radna mjesta, a kroz potporu investitorima osigurati nova.
– Unaprijediti prometnu infrastrukturu grada s naglaskom na parkirališta.
– Gradsku administraciju učiniti učinkovitom, brzom i protočnom.

PRIORITETI

– Izgraditi parkirališta i gradske prometnice koje su predmet javnog prijepora već više desetaka godina te na taj način gradu osigurati nužnu elementarnu prometnu cirkulaciju.
– Pokrenuti POS na konkretnim lokacijama i osigurati mogućnost kupnje stambenog kvadrata po cijeni od približno 1000 eura.
– Osnovati gradsku banku čiji osnivači će biti grad i gospodarstvenici iz grada, kako bi se omogućila financijska neovisnost i potpora projektima od općeg interesa za grad i gradsko gospodarstvo.
– Sva trgovačka društva u kojima grad Split ima većinsko vlasništvo organizirati i ustrojiti na način da posluju s većim prihodima, transparentno i javno, a s ciljem da usluge građanima budu jeftinije.
– Stvaranje preduvjeta za ostvarenje kapitalnih i ostalih investicija od strane gradske uprave; strateških, administrativnih, financijskih.
– Urediti sve prometne prilaze gradu, kako s kopnene tako i s morske strane.
– Definirati glavnu gradsku luku, s naglaskom na Rivu te istočnu i zapadnu obalu.
– Vratiti život u staru gradsku jezgru.
– Produžiti glavnu turističku sezonu.

PROGRAMSKE TOČKE

– Urbanističko planiranje s komunalnom infrastrukturom i u tom smislu uređenje grada na cijelom području s naglaskom na legalizaciju stambenih naselja: Sirobuja, Stobreč, Šine, Mejaši, Kamen, Kila, Dračevac, Dragovode i Neslanovac.

– Definirati i usvojiti poveznicu grada Splita na auto cestu preko čvora Vučevica.

– Prosudba potencijala velikih privrednih, proizvodnih, turističkih i ostalih subjekata, poput Brodosplita, te uspostavljanje tržišno usmjerenog koncepta razvoja s obavezom opstanka, dok se ne nađe alternativno rješenje.

– Razvijati turizam kao temeljnu gospodarsku djelatnost s ciljem popunjavanja kapaciteta tijekom cijele godine. U tom smislu u funkciju turizma uključiti plato Žnjan, istočnu i zapadnu obalu gradske luke, te Loru. Uz već postojeći klasični i wellnes razvijati kongresni, zdravstveni, športski i nautički turizam. U smislu jačanja turističke ponude ostvariti potpunu suradnju sa svim turističkim čimbenicima iz Splitsko – dalmatinske županije i šireg okruženja uključivši Šibensko – kninsku županiju, Dubrovačko – neretvansku županiju te odredišta u susjednoj BiH (Kupres, Međugorje itd.).

– Izgradnja koncertne dvorane.

– Briga o umirovljenicima kroz zagovaranje njihovih prava i pomoć na lokalnoj razini. Nužno je dimenzionirati i izgraditi umirovljeničke domove, te centar za skrb osoba treće dobi.

– Nastaviti izgradnju kapaciteta i razvijati Split kao regionalni sveučilišni centar uz veće zauzimanje za studentski standard s naglaskom na smještaj i prehranu.

– Potpora znanosti.

– Briga o braniteljima.

– Briga o civilnim i vojnim invalidima.

– Jačati ulogu obitelji u društvu te još brižnije postupati s napuštenom djecom i mladeži koja se odgaja u socijalnim institucijama.

– Poticati daljnji razvoj socijalne skrbi za sve kojima je potrebna.

– Dignuti na višu razinu primarnu zdravstvenu zaštitu u suradnji s nositeljima i korisnicima.

– Pristupiti izgradnji vrtića, škola i dvorana sukladno s već uočenim potrebama, uz održavanje postojećih.

– Promicati i podupirati jačanje svijesti o vrijednostima tjelesne kulture i športa.

– Kultura i njen razvoj moraju postati dio strateškog plana razvoja grada.

– Oživljavanje stare gradske jezgre kroz kulturnu, turističku i zabavnu ponudu.

– Kontinuirana briga o svim povijesnim zdanjima.

– Zaštita potrošača.

– Održivi razvoj i poticanje energetske efikasnosti.

– Dovesti do kraja pitanje gradskog deponija.

– Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša (zelene površine, park šuma Marjan i more).

– Zoološki vrt na Marjanu.

– Protupožarna i civilna zaštita.

– Podrška vjerskim zajednicama.

– Jačanje suradnje i odnosa između lokalne vlasti i medija.

– Veća otvorenost te dvosmjerna komunikacija između građana i lokalne vlasti, posebice kotareva grada.

– Potpora mirotvorcima i humanitarcima.

Uz gore navedene programske točke potrebno je odraditi i projekte koji su usvojeni u starom sazivu gradske vlasti, a koji su dobili javnu potporu – istočna i zapadna obala, infrastruktura cesta – put Žnjana, Bračka, Zajčeva, križanje kod Općine, Primoštenska, Tučepska, Kavanjinova, Manđerova, Igranska, istočni dio Splita, parkirališta, izmještanje kolodvora u Kopilicu, poduzetnička zona Dračevac, Karepovac, POS Kila, Sveučilišni kampus, KBC Split.

Željko Kerum - izborni program

Poštovani građanke i građani Splita,

VRIME JE, izađite na izbore 17.05.2009.g., zbog našeg SPLITA, naše djece, jer zaslužujemo SPLIT kao grad sretnog i ugodnog življenja, SPLIT u kojem će se uvažavati sposobnost, stručnost, kreativnost i učinkovitost, a ne pripadnost interesnim skupinama, SPLIT u kojem će napredak i perspektiva biti imperativ.

Izađite na izbore, podržite moju kandidaturu jer sam pokazao da znam, mogu i želim od SPLITA napraviti grad po mjeri Splićanki i Splićana, bez obzira na dob, spol ili materijalni status. Svi imamo pravo i možemo biti dio toga grada, grada kakvog vam nudim.

Vaš Željko Kerum

Vaš komentar

Napišite što mislite o ovoj temi...

© Željko Kerum 2009