Izjava o primljenim donacijama Daniele Špalj, gradske vijećnice NL Željka Keruma u GV Grada Splita za razdoblje od 01. siječnja 2012. do 30. lipnja 2012. godine

0

Izjava Daniela Špalj

Vaš komentar

Napišite što mislite o ovoj temi...

© Željko Kerum 2009